Blogs

Palmzondag: De Koning komt

Vandaag breekt de stille week aan, de lijdensweek, de goede week. Deze week willen we jullie dagelijks meenemen in de voetsporen van de Here Jezus, tijdens deze bijzondere week. Want we staan stil bij het feit dat God zijn Zoon zond, als mens, onbeduidend en klein. We staan stil bij het feit dat Hij mijn, en onze, zonden op zich nam op het kruis.
Natuurlijk weten we ervan dat dit al jaren en jaren eerder werd voorspeld. Dat het oude testament ons al verteld hierover. Maar staan wij nog bewust stil, bij wat aan het kruis voorafging in deze bijzondere week?

Alle 4 de evangeliën vertellen ons over de intocht. In Jeruzalem was het een drukte van belang, zo vlak voor het Pesach feest. Van heinde en verre trok men naar de tempel om dit te vieren. Dit verklaart de grote menigte die hem onthaalde.

Terwijl Jezus in de avond at met Lazerus, Maria en Martha stuurde hij 2 van zijn discipelen op pad naar een volgend dorp. Daar zouden zij een Ezelin met haar veulen aantreffen. Op de rug van het ezelsveulen trok hij de stad in. Niet op een volbloed, niet in een koets. Nee nederig op ‘slechts’ een ezel kwam de Lang beloofde Zoon van David de stad ingereden.

De menigte haastte zich om hun mantels voor hem uit te spreidden op de grond. Dit was geen toeval, in 2 koningen 9 wordt Jehu, nadat hij tot koning gezalfd is door Elisa op dezelfde wijze onthaald. Behalve de mantels werden ook palmtakken afgesneden en neergelegd. Vandaar dat deze dag bij ons bekend is als palmpasen.

De profeet Zacheria zei het al. Juich en verheugd u, je koning komt eraan!
“Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.”

We lezen in de evangeliën dat Hij werd toegeroepen met Hosanna, een teken dat de verhalen over Zijn Tekenen en Wonderen hem vooruitgesneld waren… Hosanna, we zingen het vaak, we lezen het vaak.  Maar weten we dat dit een hulproep is, een roep om heil? Het volk dat onze Heer binnen haalde riep: Hosanna; Here help toch!
De menigte stelde haar vertrouwen op deze bijzondere man en hoopte op Hem. Zoals ook wij ons vertrouwen en onze hoop op Hem mogen vestigen.

1