Blogs

Maandag: De tempelreiniging

Gisteren stonden we stil bij het feit dat de Here Jezus als koning onthaald werd. In de week voor de kruisiging, en opstanding, gebeurde er meer. Vandaag staan we stil bij de reiniging van de tempel.

Een verhaal wat we vast allemaal kennen, maar waar we wellicht niet vaak bij stil blijven staan. De wonderen, de Genade en Zijn offer zijn namelijk vele malen mooier om bij stil te staan.

Als Jezus in de tempel aankomt ziet Hij niet enkel mensen die er tot eer van God komen. Nee Hij ziet die andere doelgroep en dat er volop handelgedreven wordt. Handel, in het huis van Zijn Vader, op een plek van gebed. De anders zo zachtmoedige Man ‘is razend bij deze aanblik en met een zweep drijft Hij de handelaren uit de tempel die Hij op dat moment vergelijkt met een rovershol in plaats van een huis van gebed. Hij smijt het geld van de geldwisselaren op de grond en gooit de tafels om. Wanneer Hij daarover ondervraagt wordt klinkt het antwoord dat Hij in 3 dagen de tempel zal herbouwen als deze afgebroken wordt. Een woord dat een week later zo mooi tot uiting zal komen.
Wat een mooie gelijkenis blijft dat toch. De tempel, destijds DE plek om tot de Vader te komen. Het lichaam van de Here Jezus die onze weg tot de Vader is.

In de tempel kwam men zoals gezegd om tot de Vader te komen. Men deed dit door ‘geschenken’ aan te bieden. Deze ‘geschenken’, ook wel offers, moest men dan eerst kopen. Wat de handelaren in de tempel verklaard. Wat een doorn moet dat in het oog van onze Heer geweest zijn, wat Zijn ietwat radicale actie ook bevestigd. De tempel was de enige plek waar men God de Vader zou kunnen vinden. Al die tussenpersonen, rituelen en andere bijzaken die eigenlijk enkel in de weg staan van een intieme relatie met onze Heer.
Wat een zegen voor ons dat wij mogen weten dat we op die andere Tempel, Zijn lichaam, mogen vertrouwen. Omdat wij door Zijn dood een met Hem zijn dus ook op ons lichaam. Ons lichaam, onze tempel, onze plek om dag in dag uit de Heer te ontmoeten.

Wist u trouwens dat vlak hierna Jezus een vijgenboom vervloekt? Van veraf leek het erop dat de boom vol vruchten zou hangen. Dat bleek echter niet zo, alleen maar bladeren!. Met als gevolg dat de vijgenboom vervloekt werd, en verdorde. Ook alweer zo’n mooie symboliek. Maar deze verdere parallel is echter een hele studie op zich, dus dat laten we voor wat het is. Plus ik ben gezegend met broeders die dit vele malen beter kunnen uitleggen als ik.

Terug naar de tempel.. Wij mogen onze tempel betreden en tot Hem komen, zonder van de tempel een rovershol te maken. Enkel en alleen door wat Hij niet lang hierna doet uit onmetelijke liefde voor ons!

0