Geschiedenis Bijbelgemeente

We schrijven het jaar 1981/1982 als er in Baarlo enkele broeders en zusters onder leiding van Wim en Nancy van Reijn samenkomen om de Bijbel te openen. Het is dan ook in een klein groepje in deze woonkamer dat de ‘erfenis’ die later Bijbelgemeente zal gaan heten, werd geboren. Hoewel met weinigen, weten ze dat de Heer in hun midden is.

Mattheüs 18:20 Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.

Door de zegen van de Heer barst deze gemoedelijke woonkamergemeenschap in het kastelendorp uit zijn voegen en moet er uitgeweken worden naar een andere locatie. Het is een jaar later, in 1983, dat men verhuisde naar de muziekschool in Blerick. Het was op deze locatie, dat Dan Murphy en zijn vrouw Mireille als eerste voorgangersechtpaar werden geïnstalleerd. Het vuurtje was aangestoken, en de kleine gemeente groeide en groeide.

Handelingen 2:47b En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.

We mochten zelfs zo groeien dat er vijf jaar later, een dan nog lege loods, ter beschikking kwam. In deze loods, gelegen achter de Aldi, werd door kundige handen zelfs een complete kerk van twee verdiepingen gerealiseerd. Het mooiste van deze locatie? Het doopbad dat onder het podium verwerkt zat. De Bijbelgemeente groeide uit haar voegen, zodat er besloten werd om in Venray een zustergemeente te beginnen, en bijbelgemeente Venray was geboren.
En opnieuw werd dit door de Heer gezegend. In 1998/1999 mochten we een nóg groter gebouw betrekken. Dit keer een nauwelijks gebruikt kerkgebouw, het Baken, pal aan moeder Maas, naast de brug. En wat voor een gebouw! Een grote zaal boven, én een grote zaal beneden. Links naast het podium werd een prachtig doopbad gebouw dat met een trapje bereikbaar was. Jarenlang mochten we gebruik maken van dit gebouw, totdat de gemeente Venlo vond dat het tijd werd voor een nieuw voetbalstadion dat op onze locatie moest worden gebouwd. Dat was even slikken, we moesten wederom op zoek gaan naar een nieuwe locatie. Maar ook ditmaal voelden we de leiding van de Heer.

Spreuken 3:5-6 Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.

In 2012 vonden we, na jarenlang thuis geweest te zijn in ‘het Baken’, ons nieuwe toevluchtsoord in het voormalige ‘Trianon’, gelegen in het mooie kloosterdorp Steyl. En ook dit maal ervoeren we de zegen van de Heer. Een prachtig groot gebouw, waarin wij tot op heden mogen bloeien en groeien. En hier in ons prachtig nieuw onderkomen mochten we nog maar kort geleden (in 2019) onze huidige broederraad inzegenen.
Al met al mogen we zeggen dat we een bewogen geschiedenis kennen. Er werden broeders en zusters toegevoegd en er werden geliefde broeders en zusters thuisgehaald. Maar tot op de huidige dag mochten en mogen wij ons geborgen voelen in Zijn hand en onder Zijn leiding.

Psalm 138:8 De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los.

0