Blogs

Gehoorzaamheid

Gehoorzaamheid is geen geliefd onderwerp…. we spreken liever over liefde of genade.

Maar als we Hem willen volgen hoort gehoorzaamheid erbij!

In Johannes 14 vers 23 lezen we dat Jezus het volgende antwoord geeft:

ALS IEMAND MIJ LIEFHEEFT, ZAL HIJ MIJN WOORD IN ACHT NEMEN: EN MIJN VADER ZAL HEM LIEFHEBBEN, EN WIJ ZULLEN NAAR HEM TOEKOMEN EN BIJ HEM INTREKKEN.

Heel duidelijk geeft Jezus hier aan dat we Zijn geboden in acht dienen te nemen.

De mens van heden ten dagen kan niet tegen geboden cq verboden. Men haat geboden! Men ziet dit als een poging om hun vrijheid aan banden te leggen.

Hoe anders ligt dit bij ons als gelovigen!

De Gehoorzaamheid van volgelingen van Jezus heeft uiteraard niets te maken met onderdanigheid of angst…..NEE…..JEZUS leert ons dat de motor van onze Gehoorzaamheid LIEFDE heet.

Wij gehoorzamen de Heer niet uit angst gestraft te worden maar omdat we Hem liefhebben.

WE HEBBEN HEM LIEF, OMDAT WE WETEN DAT HIJ ONS LIEFHEEFT.

0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *