Wie we zijn

Bijbelgemeente? Waarvoor staat de naam?
De Bijbelgemeente is een evangelische kerk in Venlo-Blerick en werd in 1985 gevormd door een groep christenen uit de regio, die de Bijbel als woord van God als praktisch richtsnoer voor het dagelijkse leven serieus willen nemen.
Iedere zondag is er om 10.00 uur een samenkomst aan de Sint Sebastianusstraat 2 in Steyl.
In christelijke kringen, kun je onze gemeente aanduiden als een baptistengemeente.
Wat is de kern van geloven?
De kern van wat wij geloven, is dat wij Jezus Christus willen volgen zoals de Bijbel ons dat leert.
Geloof in Hem is een bewuste keus die we zelf moeten maken en die ons leven verandert!
De Bijbel willen wij hierbij serieus nemen, omdat God daardoor tot ons spreekt.
Het Evangelie is de “goede boodschap”. Waarom? Omdat het Evangelie ons over het doel en zingeving van ons bestaan informeert en ons tevens in Jezus Christus de weg wijst hoe wij God’ s liefde en vergeving persoonlijk kunnen gaan ervaren.
Welke activiteiten er zijn?
Vanuit een stuk oprechte bewogenheid en betrokkenheid willen wij de Here God dienen en ons leven met onze naasten delen.
Wij vinden het belangrijk om met elkaar de bijbel te bestuderen en om steeds voor elkaar klaar te staan.
God ’s liefde willen wij niet tot holle klanken maken, maar juist tot uitdrukking brengen in relatie met alle mensen.
Met dit doel organiseren wij verschillende activiteiten.
Naast de samenkomst op de zondagmorgen, zijn er bijvoorbeeld ook jeugdclubs, zondagsscholen, Bijbelstudie-avonden, praise-avonden e.d.
Dus voor iedereen wat wils!Is het u nog niet helemaal duidelijk? Kom dan eens vrijblijvend langs op zondag.
Een mailtje sturen kan natuurlijk ook: info@bijbelgemeente.nl
Bedankt voor uw belangstelling…. en wie weet….TOT ZIENS!
0