Leiding

Roy

 • Oudste
 • Voorzitter ;  raad,-leden,-jaar en oudstenvergaderingen.
 • Sprekers ;  sprekerskalender, toetsen van sprekers.
 • Zondagsschool – crèche ; 1aanspreekpunt
 • Onderwijs ;  in samenspraak met overige oudsten.
 • Woordverkondiging ;  af en toe.
 • Zangdienstleider en bediening tekenen van brood en wijn.
 • Zorggroep leider.

Want al zo lief had God de wereld dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Dit bekendste vers uit de Bijbel, Joh3:16, zette ook mij aan het denken nu zo’n 22jaar geleden.
Ik was destijds 32 jaar en dacht het allemaal zelf wel aan te kunnen. Ik had mijn trots en maakte me niet druk om het hiernamaals!
Totdat mijn lieve vrouw tot geloof kwam en ik de zojuist aangehaalde tekst las. Hoe kon een vader dit doen…..Hij gaf zijn Zoon…. voor mij…..uit liefde!! Wauw!
Ik ben via de eo site een studie gaan volgen en kon daar met al mijn vragen terecht. Ik besefte dat Hij ook mij lief had, en mijn liefde voor Hem groeide met de dag. Ook ging ik de Bijbelgemeente bezoeken en kwam zo in contact met gelovige mensen.
Ik ben dankbaar dat ik deze mensen nu mijn Broeders en Zusters mag noemen. Samen zijn wij kinderen van de Allerhoogste.
Zoek en gij zult vinden, klop en er zal opengedaan worden……..
Ik zocht en vond, ik klopte en er werd opengedaan!
Mijn gebed is dat ook jij gaat zoeken……
Vragen? Bezoek of neem contact met ons op.

Twan

 • Oudste
 • Secretaris ; notuleren van alle vergaderingen, in en uitgaande post.
 • Pastoraat
 • Onderwijs ; in samenspraak met overige oudsten.
 • Gebouwbeheer ; ondersteunende rol.
 • Zangdienstleider en bediening tekenen van brood en wijn.
 • Zorggroep leider

Beste allemaal. Middels dit korte schrijven wil ik mij aan jullie voorstellen.
In 1966 ben ik in Uden geboren als een braaf katholiek menneke. In 1971 is ons gezin in het bijzonder fraaie Baarlo gaan wonen.
In 1984 ben ik bij de marine gegaan als beroepsmilitair en heb in daar veel van de wereld mogen zien en heb daar ook een goede technische opleiding genoten.
In die periode heb ik in 1986 Lisette leren kennen. Wij zijn in 1988 getrouwd en hebben enkele jaren in Anna-Paulowna gewoond. In Den Helder en Anna-Paulowna zijn onze oudste 2 kinderen geboren, Vicky en Kay. In 1993 zijn we terug naar Baarlo verhuisd omdat ik het gezinsleven boven de marine stelde. Terug in Baarlo is ons 3de kindje geboren, Beau.
Vlak na die periode is Lisette tot geloof gekomen, dit wekte mijn interesse op voor het geloof en in 2000 heb ik de Heer in mijn leven aangenomen.
In mijn geloofsperiode tot heden heb ik samen met mijn gezin aan het opstarten van diverse projecten meegeholpen in de regio: Maaskerk 2.0 en Leef van het Leger des Heils Venlo.
Sinds enkele jaren zijn wij terug op onze plek bij de Bijbelgemeente, waar ik met veel plezier mag dienen als raadslid en oudste.

Peter

 • Oudste
 • Woordverkondiging ; minimaal 1x per maand.
 • Onderwijs ; in samenspraak met overige oudsten.
 • Zangdienstleider en bediening tekenen van brood en wijn.
 • Zorg groep leider.
 • Pastoraat
 • Bijbelstudie ; 2x per maand geven van bijbel studie.

Ik ben Peter Cuijpers, geboren in 1955 en al 46 jaar gelukkig getrouwd met Yvon. Gezegend met een zoon, een dochter en vier kleinkinderen mogen we ons gelukkig prijzen.
Van huis uit was ik niet praktiserend Rooms-katholiek. Na een zoektocht van enkele jaren heb ik mij bekeerd. Na mijn bekering heeft de Heer ons geleid naar de Vergadering van Gelovigen in Eindhoven, waar ik in 1980 ben gedoopt. Uiteindelijk zijn we van Eindhoven overgestapt naar de Vergadering in Brunssum, en de laatste twintig jaar was de Vergadering Nuenen onze thuisgemeente.
Op een leeftijd van 65 jaar was voor mij het moment aangebroken om eens pas op de plaats te maken en met de Heer in gesprek te gaan. Hoe verder? Een nieuwe uitdaging aangaan of mijn jaren slijten in een gemeente die sterk was vergrijsd en steeds kleiner werd? Het antwoord is bekend: de Heer heeft ons zo’n drie jaar geleden geleid naar de Bijbelgemeente in Venlo/Steyl. Een totaal andere gemeente, en dat was even wennen.
Ik heb het vertrouwen gekregen van deze gemeente om deel uit te maken van het oudstenteam. Er liggen op verschillende vlakken voor mij uitdagingen, maar één daarvan is dat alle legen stoelen bezet moeten worden, en daar begint het aardig op te lijken!

Rik

 • Diaken
 • Penningmeester ;  financiële boekhouding van de BGV.
 • Gebouwbeheer ;   beheer en onderhoud gebouw.
 • Logistiek ;   aansturen van logistieke processen, denk aan keuken, poetsen, tuin.
 • Zending
En zie ,ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld [Math.28-20]
Ongeveer 18 jaar geleden ben ik tot geloof gekomen, ik ben katholiek
opgevoed en toen ik nog thuis woonde moesten wij naar de kerk ,er was dus
geen vrijheid in mijn gevoel.
Doordat mijn vrouw Christelijke bijeenkomsten bezocht ben ik met haar
meegegaan en zag toen ook het verschil tussen het katholiek geloof en het
christelijk geloof.
Ik ervaarde een warm welkom-vrijheid en aanvaarding [onvoorwaardelijk].
Tot 2010 bezocht ik regelmatig de Maaskerk, en sinds die tijd bezoek ik de
Bijbelgemeente Venlo.
Lang heb ik gedacht dat ik alles op eigen kracht kon doen ,maar dat pakte niet
altijd goed uit.
In het geloof sta je er niet alleen voor zoals de bovenstaande tekst al aangeeft.
Bij Hem vind ik kracht en steun iedere dag opnieuw.
Chris

 • Diaken
 • Gebouwbeheer ;  beheer en onderhoud gebouw.
 • Sleutelbeleid
 • Communicatie ; Website
 • Erediensten ;   muziek, geluidshok, beamer, opnemen preken.
 • Zangdienstleider en bediening tekenen van brood en wijn.

Ik ben Christian Hermans en ben geboren in de zomer van 1988 in Blerick en daar ben ik ook opgegroeid. Bij ons thuis stond geloof niet centraal. Natuurlijk heb ik ook als zoveel anderen de communie gedaan en later dan ook het vormsel. Voornamelijk vanwege de cadeau’s. 😉 Zoals vele was mijn 2de huis het café in mijn jeugdige jaren, daar heb ik heel wat uurtjes volgemaakt met natuurlijk ranja drinken 😉. Op een gegeven moment heb ik daar toen mijn toenmalige vriendin leren kennen. Zij ging ook naar het café maar stond iedere zondag weer vroeg op om uiteindelijk naar de kerk te gaan. Dit kon er bij mij niet in, hoezo zondag naar de kerk als je ook lekker kunt blijven liggen in je warme bed om je roes uit te slapen? Op een gegeven moment had ik zoiets van, ik ga een zondagmorgen mee. Ik wilde wel eens weten wat er zo belangrijk was op zondag. En zo geschiede, zaterdag avond tot laat in de uurtjes ranja drinken en toen vroeg opstaan om naar de kerk te gaan. Er ging een wereld voor mij open, ik werd er warm en hartelijk ontvangen door iedereen terwijl ik die mensen helemaal niet kende. Dit was ik helemaal niet gewend! Na afloop van de dienst zijn we nog even blijven plakken en heb ik met verschillende mensen gesproken over het geloof en hoe ik daarin stond. Eerlijk gezegd heb ik daar eigenlijk nooit bij stil gestaan…. Het geloof…. Maar mijn interesse was gewekt en heb mijn zondag roesje uitslapen vervangen door naar de kerk te gaan. Uiteindelijk heb ik verschillende studies gedaan (zoals de starters studie en de doopstudie) Toen was eindelijk het moment aangebroken en ben ik in 2009 gedoopt.
Nu Aangekomen in de tegenwoordige tijd (anders wordt het verhaal te lang voor de webmaster) ben ik getrouwd met een super lieve aardige en vooral geduldige vrouw. (Vooral dat laatste is een mooie eigenschap en nodig met mij). We hebben 2 prachtige dochters. Ondertussen ben ik Diaken in onze gemeente en dien ik de gemeente vanuit mijn hart. Niets is zo mooi om de gemeente te zien blijven groeien, en zien dat er steeds meer mensen onze zaal vullen. Je zult mij vaker als voordienst leider zien, achter het geluid of op de creche. Ook zie je me vaker met een camera rondrennen als een kip zonder kop, dit zodat de webmaster veel foto’s heeft om op de site te plaatsen. Al met al zul je me veel zien in de gemeente en ik hoop jullie ook te mogen ontmoeten in onze samenkomst!
Ps. Mochten jullie nu meer van mijn levensverhaal willen weten kunnen jullie het mij altijd vragen. (Misschien onder het genot van een lekker glaasje ranja 😉)

0