Leiding

Roy
 • Oudste
 • Voorzitter ;  raad,-leden,-jaar en oudstenvergaderingen.
 • Sprekers ;  sprekerskalender, toetsen van sprekers.
 • Zondagsschool – crèche ; 1aanspreekpunt
 • Onderwijs ;  in samenspraak met overige oudsten.
 • Woordverkondiging ;  af en toe.
 • Zangdienstleider en bediening tekenen van brood en wijn.
 • Zorggroep leider.
Twan
 • Oudste
 • Secretaris ; notuleren van alle vergaderingen, in en uitgaande post.
 • Pastoraat
 • Onderwijs ; in samenspraak met overige oudsten.
 • Gebouwbeheer ; ondersteunende rol.
 • Zangdienstleider en bediening tekenen van brood en wijn.
 • Zorggroep leider
Heber
Rik
 • Diaken
 • Penningmeester ;  financiële boekhouding van de BGV.
 • Gebouwbeheer ;   beheer en onderhoud gebouw.
 • Logistiek ;   aansturen van logistieke processen, denk aan keuken, poetsen, tuin.
 • Zending
Chris
 • Diaken
 • Gebouwbeheer ;  beheer en onderhoud gebouw.
 • Sleutelbeleid
 • Communicatie ; Website
 • Erediensten ;   muziek, geluidshok, beamer, opnemen preken.
 • Zangdienstleider en bediening tekenen van brood en wijn.
Hin
 • Souffleur
Peter
 • Oudste
 • Woordverkondiging ; minimaal 1x per maand.
 • Onderwijs ; in samenspraak met overige oudsten.
 • Zangdienstleider en bediening tekenen van brood en wijn.
 • Zorg groep leider.
 • Pastoraat
 • Bijbelstudie ; 2x per maand geven van bijbel studie.
AllEscort