Leiding


Roy


 • Oudste

 • Voorzitter; raad,-leden,-jaar en oudstenvergaderingen.

 • Sprekers; sprekerskalender, toetsen van sprekers.

 • Zondagsschool – crèche ; 1aanspreekpunt

 • Onderwijs; in samenspraak met overige oudsten.

 • Woordverkondiging; af en toe.

 • Zangdienstleider en bediening tekenen van brood en wijn.

 • Zorggroep leider.


Twan

 • Oudste

 • Secretaris; notuleren van alle vergaderingen, in en uitgaande post.

 • Pastoraat

 • Onderwijs; in samenspraak met overige oudsten.

 • Gebouwbeheer; ondersteunende rol.

 • Zangdienstleider en bediening tekenen van brood en wijn.

 • Zorggroep leider


Chris

 • Diaken

 • Gebouwbeheer; beheer en onderhoud gebouw.

 • Sleutelbeleid

 • Communicatie; Website

 • Erediensten; muziek, geluidshok, beamer, opnemen preken.

 • Zangdienstleider en bediening tekenen van brood en wijn.

Theo

 • Penningmeester; financiële boekhouding van de BGV.

 • (Geen raadslid).
3