Samenkomsten

Elke zondagmorgen om 10.00 uur komt de gemeente samen om de Vader en zijn Zoon Jezus Christus groot te maken. Dit doen we door samen te zingen. Muziek is een prachtig middel om samen de Heer Jezus te aanbidden en Hem te danken. Muziek is dan ook een vast onderdeel in onze eredienst. Samenzang doen we onder leiding van onze live band. Na het aanbiddingsblok is de Woorddienst en luisteren we naar Gods boodschap voor ons.
Om de week vieren we het avondmaal en breken we het brood. Dit doen we tot gedachtenis aan de Heer Jezus en het werk dat Hij voor een ieder die in Hem gelooft op het kruis heeft volbracht. Tevens geven we daarmee uitdrukking aan de eenheid van het lichaam van
Christus (1Kor.10:16-17; 11:23-26).
Voor de kinderen is er opvang in de vorm van crèche en zondagsschool.

Speciale Erediensten

0