Bijbelstudie avonden

Met grote letters staat op de voorgevel van ons gebouw BIJBELGEMEENTE. Wij geloven en belijden dat de Bijbel Gods onfeilbaar en gezaghebbend Woord is. In Hosea 4:6 klaagt God zijn volk aan dat het te gronde gaat door het gebrek aan kennis. Bijbelstudieavonden zijn dan ook een vast onderdeel in onze gemeente. Want zeg nou zelf: Je kunt je toch geen Bijbelgemeente noemen als de Bijbel een gesloten boek blijft. Daarom hebben drie keer in de maand op woensdagavond een Bijbelstudieavond, en één woensdagavond in de maand is er een Zorggroep. De Zorggroep is van pastorale aard, maar ook dán wordt de Bijbel met elkaar geopend.

Wij leven in een tijd van misleiding en verwarring. Via internet en sociale media worden we overspoeld met dwaalleringen en ‘openbaringen’ die lijnrecht tegen het Woord van God ingaan. Hoe kunnen we ons daartegen wapenen? Door een voorbeeld te nemen aan de Joden in Beréa! Toen Paulus hen het goede nieuws verkondigde, onderzochten zij dagelijks de Schriften of deze dingen zo waren (Hand. 17:11). Dus alles wat Paulus leerde werd getoetst aan de Schriften, de Thora. En om hen hierin na te volgen moeten we wel weten wat er in de Schriften, de Bijbel, geschreven staat. Vandaar dat Bijbelstudieavonden zo belangrijk zijn.

Bijbelstudieavond
Wanneer: Drie keer in de maand op een woensdagavond.
Tijd: van 19.30 – 21.30 uur.
Locatie: gebouw Bijbelgemeente Venlo (Steyl)

1