Blogs

De zeven kruiswoorden (4)

Wellicht wel een van de meest bekende kruiswoorden, maar tegelijkertijd een van de moeilijkste. Dit kruiswoord is niet enkel het middelste van de zeven qua plaats, het is ook het middelpunt van alles wat er gezegd werd toen Hij aan het kruis hing. De wereld werd gehuld in totale duisternis en Jezus wist wat Hem te wachten stond. Het was op het negende uur, rond drie uur ‘s middags in onze tijdsrekening, dat Hij het uitschreeuwde naar God: ‘Mijn God, Mijn God waarom hebt Gij mij verlaten?’ Hij is voor onze zonden gestorven, en daarom moest Hij die zonder zonde was door God ‘verlaten’ worden. Hij die ons nooit alleen laat werd door God volkomen alleen gelaten toen Hij onze zonden droeg gedurende die drie uur van duisternis. Hij die zonder zonde was werd om ons tot zonde gemaakt. En zoals het Woord zegt, is het loon van de zonde de dood. Toch had Hij ons zo lief dat Hij zich liet martelen en vernederen, wetende wat Zijn lot zou zijn. Uit liefde voor jou en mij is Hij die weg van vernedering en lijden gegaan. Niemand antwoordde onze Heer in Zijn donkerste moment, zelfs God niet. Hij wist wat komen zou en zou weldra sterven voor ons.

0