Blogs

Dinsdag: De Schriftgeleerde?!

Voor vandaag was het even denken waar we samen bij willen stilstaan. Gaan we voor het laatste onderwijs in de tempel? Het spervuur aan vragen die de Schriftgeleerden en farizeeërs stelde? Of gaan we kijken naar Jezus die spreekt over Zijn naderende dood?

Hoewel het vandaag iets anders zal zijn als de voorgaande 2 dagen ga ik met jullie stilstaan bij het tweede.

Als Jezus terugkeert naar de tempel wordt Hem het spreekwoordelijke vuur aan de schenen gelegd. Er wordt Hem onder andere gevraagd waarom Zijn volgelingen de wetten niet onderhouden. Waarom ze werken op de sabbat. We kennen allemaal de vragen wel die gesteld worden. We kennen ook allemaal de antwoorden die de Here geeft. Een woord was echter opvallend, (een woord dat als ouder ook vaak gebruikt wordt richting onze kinderen) “Luister!”

De Farizeeërs en Schriftgeleerden kende het Woord. Tot op de letter zelfs. Ze wisten exact te vertellen welke oude geboden en verboden in hun ogen overtreden werden. Maar of ze echt luisterden naar het Woord? Ik durf te zeggen dat dat niet het geval was. Het Woord stond bij hen, en zij luisterden niet waarlijk.

Luisteren wij nog naar het Woord? Naar wat het werkelijk tot ons zegt?

1