Nieuws

God van wonderen.

Wat werd er de afgelopen tijd hard gewerkt aan deze dienst. Door jong, en wat minder jong. En wat was het een fijne Gezegende dienst met een prachtige boodschap. Het thema? God van wonderen. We gingen van de wonder van de olie en het mail, via diverse wonderen, naar het wonder van het kruis. En wij? Wij zijn Gods zonder! Voor hen die het door omstandigheden niet live konden bijwonen, of dingen wilde terug zien hier een impressie pagina.

Wat betekend wonderen voor jou?

Na de afgelopen diensten werd er volop gefilmd. Natuurlijk hielden we vooraf stil wat we filmde, hieronder de filmpjes die gemaakt zijn met de stellingen en vragen die diverse mensen van onze gemeente voor geschoteld kregen.

1 Koningen 17:8-16
8Toen kwam het woord van de HEERE tot hem:
9Sta op, ga naar Zarfath, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, Ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden.
10Vervolgens stond hij op en ging naar Zarfath. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was een vrouw, een weduwe, hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei: Haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken.
11Toen zij op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei: Breng toch ook een stuk brood voor mij mee.17:11 mee – Letterlijk: in uw hand.
12Maar zij zei: Zo waar de HEERE, uw God, leeft! Ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik! En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven.
13Maar Elia zei tegen haar: Wees niet bevreesd! Ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar.
14Want zo zegt de HEERE, de God van Israël: Het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken tot op de dag dat de HEERE regen op de aardbodem geven zal.
15Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij, en hij, en haar gezin, vele dagen.
16Het meel in de pot raakte niet op en in de kruik ontbrak het niet aan olie, overeenkomstig het woord van de HEERE, dat Hij door de dienst van Elia gesproken had.

Voor hen die de dienst gemist hebben is die hier te bekijken. Het wachtwoord is via de bekende weg op te vragen en wij verzoeken jullie om deze ook niet verder te delen.

0