Nieuws

Doopdienst 31-12-2017

Op de laatste dag van 2017 mochten wij er getuige van zijn hoe 3 broeders zich lieten dopen in Jezus’ naam. Roel, Huub, Juun, gefeliciteerd met deze stap.


Romeinen 6:3,4
3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?

4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.


Johannes 7:38
Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.


Psalmen 34:18
Tsade. Zij roepen, en de HEERE hoort, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden.


Jozua 1:9
Heb Ik het u niet bevolen? wees sterk en heb goeden moed, en verschrik niet, en ontzet u niet; want de HEERE, uw God, is met u alom, waar gij heengaat.

0