Nieuws

De vijgenboom

Zondag 3 september 2023 kreeg de raad na afloop van de dankdienst een cadeau aangeboden: een vijgenboom. Een mooi gebaar, want het zitten onder de vijgenboom staat in de Bijbel symbolisch voor rust, vrede en veiligheid. De gemeente drukt hiermee haar vertrouwen en dankbaarheid uit in de leiding van de gemeente. Gedurende de 40 jaar van het bestaan van de Bijbelgemeente zijn er heftige stormen geweest, maar de laatste jaren is er een periode van rust aangebroken. Het duurt nog even voordat de vijgenboom op het bovenstaande plaatje dermate is gegroeid dat we eronder kunnen zitten. Maar telkens als we naar het vijgenboompje kijken, worden we als raad eraan herinnerd hoe dankbaar de gemeente is voor de rust en vrede in de gemeente, en dit willen we graag zo houden!

Namens de raad willen wij de gemeente, de bezoekers van buitenaf, en allen die hun steentje hebben bijgedragen aan deze onvergetelijke dag bedanken voor hun positieve inbreng. Mij is verzocht om nog iets over de vijgenboom te zeggen, en daar wil ik graag gehoor aan geven.

Onder de vijgenboom zitten, betekent in de rabbijnse traditie dat men de Thora, de wet, bestudeert. De Heer Jezus zei tegen Nathanaël: ‘Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag Ik u’ (Joh. 1:49). Dit betekende niet alleen dat de Heer hem onder het beschutte plekje onder de vijgenboom had gezien. Jezus is de Zoon van God, de Alwetende; Hij kende Nathanaël door en door: een Israëliet in wie geen bedrog was. En Hij wist ook waarmee hij zich had beziggehouden: het bestuderen van de Thora. Dit blijkt ook wel uit de reactie van Nathanaël: ‘Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël.’

Maar wat heeft deze geschiedenis ons persoonlijk en als gemeente te zeggen? Ziet de Heer ook mij/ons onder de vijgenboom zitten? Met andere woorden: maken ook wij tijd vrij om het Woord van God te bestuderen? Zoals Nathanaël de komst van de Messias verwachtte, verwachten ook wij de spoedige komst van de Heere Jezus. Woensdag 6 september gaan we na de vakantieperiode weer als gemeente onder de vijgenboom zitten. Drie keer in de maand hebben we op woensdagavond Bijbelstudie. Wat begon als een klein groepje van een man of tien, is uitgegroeid naar meer dan twintig man. Een verdubbeling! Zeer bemoedigend, want alleen zo raakt men geworteld in het Woord van God en zullen de vruchten daarvan niet uitblijven (lees Psalm 1). En als ik ‘man’ zeg, zijn de zusters daar natuurlijk bij inbegrepen! Ja, je moet tegenwoordig op je woordkeuze letten, want het woke gedachtengoed is ook in veel kerken en gemeenten binnengeslopen.

Het uur dat de Heer Jezus terugkomt weet niemand. Wel zien we aan het wereldgebeuren dat het niet lang meer zal duren. Tot die tijd mogen we onder de vijgenboom zitten en uitzien naar Zijn komst.

Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen’

Openbaring 22:20-21

1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *