Het doel van je leven

Op 22-04-2018 mochten wij tijdens de jeugddienst nadenken over het doel van je leven. Na weken van voorbereiding was het dan zover.

We zullen maar direct beginnen bij die confronterende vraag: Heb jij een duidelijk, concreet doel in je leven? Of kabbelt je leven gestaag voort, gestuurd door gewoonten en modegrillen, hier en daar nog eens van koers gewijzigd door allerlei omstandigheden waarover je de controle al lang geleden bent kwijtgeraakt? Niets is tragischer dan een doelloos mensenleven. Wie nergens naar streeft, komt ook nergens. Je hebt misschien een bijzonder talent, specifieke kennis of speciale vaardigheden, maar zonder een vastomlijnd doel zal je leven onvermijdelijk uitlopen op frustratie. Er zal weinig tot stand komen met blijvende waarde. Een duidelijk levensdoel is één van de grootste zegeningen die God heeft ingebouwd in het leven van zijn kinderen. Ons geloof in Jezus Christus geeft ons perspectief en een doelbewuste richting.

Geniet hieronder (na) van deze speciale jeugddienst.

0