De doop en het Avondmaal

Hoe denken jullie over de doop en het Avondmaal? De Bijbelgemeente praktiseert de geloofsdoop. Geloof en doop komen in dit woord samen en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als iemand tot geloof komt in de Heer Jezus, wordt hij/zij uitgenodigd om zich te laten dopen. De uitnodiging geldt ook voor jongeren vanaf 16 jaar die persoonlijk en bewust de keuze hebben gemaakt om Jezus Christus als Redder, Verlosser en Heer te aanvaarden in hun leven.

Hoe gaat de doop in zijn werk? Na het geven van een persoonlijk getuigenis wordt de gelovige ondergedompeld in water en gedoopt tot de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (Mattheüs 28:19). In de doop symboliseert de gelovige dat hij/zij met Christus is gestorven, met Hem is begraven, weer met Hem is opgestaan om in nieuwheid van leven zijn of haar weg met de Heer Jezus voort te zetten (Romeinen 6:3,4).

Net als de doop is het Avondmaal of de broodbreking een instelling van de Heer Jezus. Wie gedoopt is, en Jezus heeft aangenomen als Verlosser en Heer, mag deelnemen aan het Avondmaal, het breken van het brood en het drinken van de wijn. Brood en wijn symboliseren het lijden en sterven van Jezus Christus, waardoor wij gered konden worden. Het doel is om de dood van de Heer Jezus te gedenken en de eenheid van de gelovigen met Hem en met elkaar te beleven. Het Avondmaal wordt twee keer per maand gevierd in de eredienst van de gemeente.

Deelname aan het Avondmaal is mogelijk voor allen die de Heer Jezus toebehoren door geloof en bekering, Hem als discipelen volgen, in goede verstandhouding leven met hun naaste en niet onder tucht staan. Voor deelname geldt een richtlijn van een minimale leeftijd van 16 jaar.

Bezoekers van buiten de gemeente mogen ook deelnemen indien ze kunnen verklaren dat het bovenstaande ook voor hen geldt, en dat ze in goede verstandhouding leven met hun thuisgemeente en daar ook gewend zijn aan het Avondmaal deel te nemen.

Hebben wij uw/jouw interesse gewekt? U/Jij bent van harte welkom. Voel je dan ook vrij om een dienst bij te wonen en met ons kennis te maken. Verdere informatie vind je op onze website:
www.bijbelgemeente.nl

0