Blogs

Welk een vriend is onze Jezus

Ik denk dat de meeste lezers van deze blog nog nooit gehoord hebben van Joseph Sriven.Maar als ik zou vragen: wie kent het lied ‘Welk een vriend is onze Jezus’ ?, wordt het eenander verhaal. In evangelische kring is dit één van de bekendste liederen uit de bundel vanJohannes de Heer. Mede dankzei Joke Buis is dit oud lied in een nieuw jasje gestoken en te beluisteren via YouTube.

Joseph Sriven, was de bedenker en componist van dit prachtig lied. Na zijnwetenschappelijke opleiding aan de universiteit te Dublin trouwde Joseph met zijn verloofde Mary. De jongelui uit de buurt hielden enkele dagen voor het huwelijk een strandfeest terere van het ondertrouwde paar. Toen gebeurde het vreselijk ongeluk: Mary verdronk, en het was zó vlug gegaan dat niemand het had gemerkt. Joseph was ontroostbaar en kon nietbegrijpen waarom dit verschrikkelijke in zijn leven moest komen. Hij wilde niet langer in Dublin blijven wonen en emigreerde naar Port Hope in Canada. In zijn nieuwe omgevingprobeerde hij tot rust te komen. Na een moeilijke tijd kwam hij er eindelijk toe zich met alzijn verdriet en wanhoop over te geven aan Christus. Dit was ongeveer tien jaar nadat hij Dublin had verlaten.

Op een avond las hij Johannes 15:15, waar Jezus zegt: ‘Ik heb u vrienden genoemd’ ; en ineens begreep hij de diepe betekenis van deze woorden en kwam er ware vrede in zijnhart. Hij wist het zeker: Jezus is mijn Vriend. In zijn ontroering schreef hij vers na vers heteerste gedicht neer dat hij in zijn leven maakte, en zond een afschrift aan zijn moeder:

Welk een Vriend is Onze Jezus, Die in onze plaats wil staan! Welk een voorrecht dat ik door Hem altijd vrij tot God mag gaan.

Toen Joseph op zijn sterfbed lag, waakte een buurman bij hem en zag een afschrift van het lied liggen. Het tweede vers toont de strijd die hij voerde:

Leidt de weg soms door verzoeking, dat ons hart in ’t strijduur beeft,gaan wij dan met al ons strijden tot Hem die verlossing geeft. Kan een vriend ooit trouwer wezen dan Hij Die ons lijden draagt? Jezus biedt ons aan genezing, Hij alleen is ’t Die ons schraagt.

De buurman las het met grote belangstelling en vroeg daarna aan de stervende Joseph waarom hij dit lied had gemaakt. Hij antwoordde: ‘Ik heb het speciaal voor mijn moeder geschreven, omdat zij zo ongerust over mij was.’ Hij had haar geschreven dat hij al deze jaren zijn verdriet en ellende als een last met zich had meegedragen, maar ook over de blijdschap die hij daarna in zijn Verlosser had gevonden. Als z’n moeder het zou lezen, zou ​ze weten dat haar zoon de beste Vriend had die er bestaat, en hoefde ze zich over hem geen zorgen meer te maken.

‘Ik had nooit gedacht dat andere ogen dan die van mijn moeder dit zou lezen’ , zei Joseph tegen zijn buurman. Wat zou hij zich hebben verbaasd, als hij had geweten dat velen – en ook wij – het zouden lezen en zingen.

Na het lezen van dit ontroerend verhaal kwamen de volgende vragen bij mij naar boven: ken jij de Heere Jezus al als jouw beste Vriend? Zo nee, waarom niet? Zo ja, heb je dit al gedeeld met jouw geliefden zodat ze zich over jouw eeuwige bestemming geen zorgen hoeven temaken?

3