Nieuws

“Schep mij een rein hart, o God”

De kop boven deze blog is een hartenkreet van David naar God. Deze bede tot God maakt onderdeeluit van Psalm 51; een boetepsalm van David, toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hijin de fout was gegaan met Bathseba, de vrouw van Uria (2 Samuel 11). Dit is een zwarte bladzijde uit het leven van David. De Bijbel is een betrouwbaar en eerlijk boek en stelt de dingen niet fraaier voor dan ze zijn, zelfs niet als het gaat om David, een man naar Gods hart.

Hoe was het zover gekomen dat David de mist in ging en overspel pleegde met de vrouw van één vanzijn trouwste soldaten, en hij deze ook nog eens om het leven liet brengen om zijn zonde met Bathseba te verdoezelen? Het antwoord vinden we in 2 Samuel 11:1-2. In plaats dat David bij zijn manschappen op het strijdveld was, lag hij gemoedelijk op zijn rustbed. Hij verveelde zich, en wat doe je dan? Even de benen strekken; even een wandelingetje maken op het dakterras van je paleis! Tijdens deze wandeling viel zijn oog op een vrouw die net bezig was zich te baden. Het was niet zomaar een vrouw, er staat dat ze zeer schoon van uiterlijk was (NBG). Dus, een zeer knappe verschijning. Het vuurtje in het hart van David was ontvlamd. In plaats het meteen te blussen, liet hij vragen wie die vrouw was. Antwoord: Bathseba, de dochter van Eliam, de vrouw van Uria, de Hethiet (vs. 3). ‘De vrouw van’, dit had voldoende moeten zijn om hem een halt toe te roepen. Hij was eerder al door oranje gereden, maar nu stond het stoplicht op rood. David was echter niet meer te stoppen, en reed gewoon door het rood; hij was immers koning, en wie zou hem iets maken? Het antwoord vinden we in 2 Samuel 12:1. ‘En de HEERE zond Nathan naar David.’ David wordt door de profeet Nathan bestraft en ter verantwoording geroepen. Dit noemen we liefde! ‘Want allen die God lief heeft, bestraft en tuchtigt Hij’ (Openb. 3:19).

David kwam tot berouw en heeft daarna Psalm 51 geschreven. Maar wat heeft dit met de afbeelding van de appel boven deze blog te maken? Dat zal ik uitleggen: Hoe komt een worm binnenin een appel? Van buitenaf? Nee, van binnenuit. Een insect legt een eitje in de appelbloesem. Enige tijd daarna komt de worm tevoorschijn in het klokhuis van de appel en knaagt zich een weg naar buiten. De zonde begint, net als de worm, in het hart en baant zich een uitweg door de gedachten, woorden en daden van de mens. Dáárom schreef David: ‘Schep mij een rein hart, o God!

2