Blogs

Horen, zien en zwijgen.

Het hoogwater van de Maas in juli 2021 was indrukwekkend en spannend. Als de Maas niet buiten haar oevers is getreden, zien we van bovenaf de kronkelige weg van de rivier daar beneden. Of het nu de Maas, de Rijn of de Waal is, geen enkele rivier loopt gelijk aan een andere, maar één ding hebben ze gemeen: Ze maken veel bochten. De reden daarvoor is eenvoudig: Ze kiezen de weg van de minste weerstand. Ze gaan met een bocht om alles heen wat hen in de weg ligt. Is dit in ons christen-leven ook niet vaak het geval? Als we worden geconfronteerd met zaken die we maar lastig vinden, kiezen we net als een rivier de weg van de minste weerstand, en vaak is het horen, zien en zwijgen.

Bij het spreekwoord ‘Horen, zien en zwijgen’ denken we aan de afbeelding van drie aapjes, waarvan er één de oren dichthoudt, een ander de ogen en een derde de mond. Het spreekwoord zou dan moeten zijn: ‘Niet horen, niet zien en zwijgen.’ Het spreekwoord komt dus niet overeen met het symbool. Maar de boodschap zoals wij die eraan geven hebben, is duidelijk: ‘Ik heb iets gehoord, iets gezien, maar ik doe alsof ik niets heb gehoord en gezien en ik zwijg. In veel gevallen is dit een wijze raad, want Petrus schrijft dat we ons niet [te snel] met andermans zaken moeten bemoeien (1Petr.4:15). Vrij vertaalt: bemoei je niet met andermans zaken, want voordat je het weet ben je de gebeten hond! Maar zoals de wijze Prediker al zei: ‘Voor alles is er een vastgestelde tijd. Er is een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken’ (Pred. 3:7b). Soms horen of zien we iets van een broeder of zuster en kunnen we beter zwijgen, en soms ontkomen we er niet aan om hem of haar daarover aan te spreken.

Toen de HEERE tegen Kaïn zei: ‘Waar is Abel, uw broer, antwoordde hij: ben ik de hoeder van mijn broeder?’ (Gen. 4:9). De Bijbel roept ons op om niet de weg van Kaïn in te slaan (Judas 11a). Ik ben wel degelijk de hoeder van mijn broeder. De kunst is te ontdekken wanneer ik een hoeder of een bemoeial ben voor mijn broeder. Ik wens je Gods wijsheid toe om dit voor jezelf te onderzoeken.

0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *