Blogs

Het probleem van onverhoorde gebeden

Op de zorggroep hebben we besproken hoe belangrijk het gebed is in ons persoonlijk leven en in de gemeente. Ook de onverhoorde gebeden zijn aan bod gekomen. De Heere Jezus zegt dat alles wat we de Vader zullen bidden in Zijn Naam, Hij ons zal geven (Joh. 16:23). Eén van de vele beloften in de Bijbel die gaan over gebedsverhoring. Maar hoe zit het met al die onverhoorde gebeden? Waarom ontvangen we dan niet alles wat we in Zijn Naam bidden? Een vraag waarmee velen worstelen. Als het om onverhoorde gebeden gaat, dan laat de profeet Jeremia zijn wanhoop de vrije loop in het boek Klaagliederen: ‘Ook wanneer ik het uitschreeuw en om hulp roep. Sluit Hij Zijn oren voor mijn gebed.’ Voor zijn gevoel heeft God Zich in een wolk gehuld: ‘U hebt u in een wolk gehuld, zodat er geen gebed doorkwam’ (Klaagliederen 3:8,44).

Wie herkent zich hierin niet? Hebben we niet allemaal ervaren dat ons gebed niet verder kwam dan het plafond? Het is alsof God niet hoort. Als we de woorden uit Klaagliederen op onszelf toepassen, is het goed te bedenken dat het nooit aan God ligt dat Hij Zich in een wolk hult. Wolken die onze gebeden blokkeren worden altijd door óns veroorzaakt en niet door God. Vaak moet God ons duidelijk maken dat er eerst iets in ons leven moet veranderen voordat Hij naar onze gebeden kan luisteren.

Welke wolken kunnen onze gebeden belemmeren?

Wolk één: zonde.
‘Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heere zou mij niet hebben gehoord’ (Ps. 66:18).

Hoe kan deze wolk verdwijnen? Door met een oprecht hart mijn zonden voor God te belijden. God vergeeft dan mijn zonden op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus (1 Joh. 1:9). De wolk die tussen God en mij instond verdwijnt als sneeuw voor de zon. Ik mag God op zijn woord vertrouwen dat mijn gebeden dan ‘doorkomen’; de wolk is immers verdwenen!


Wolk twee: twijfelen. ‘Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere’ (Jak. 1:6,7).
Wie twijfelt aan God en zijn beloften doet Hem oneer aan. Hoe verdwijnt deze wolk? Heb een vast vertrouwen in God en geloof Hem op zijn woord.

Wolk drie: onverschilligheid voor de nood van mijn naaste.
‘Wie zijn oren dichtstopt voor het hulpgeroep van de arme, ook hij zal roepen en zal niet verhoord worden’ (Spr. 21:13). ‘Hij zal geen antwoord ontvangen’ (NBG).

Wanneer ik onverschillig sta tegenover de behoeften van mijn naaste en ik hem aan zijn lot overlaat, sluit God zijn oren ook voor mijn gebeden; voor mijn hulpgeroep.

Hoe kan deze wolk verdwijnen? ‘Geef en u zal gegeven worden (…) want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er ook bij u gemeten worden’ (Luk. 6:38).

Wolk vier: zich van Gods Woord niets aantrekken.
‘Van hem die zijn oor afkeert van het luisteren naar de wet: zelfs zijn gebed is een gruwel’ (Spr. 28:9).

God heeft een afkeer van mensen die zich niets aantrekken van zijn Woord. Als het patroon van mijn leven als volgt is: bidden – ongehoorzaam zijn – bidden – ongehoorzaam zijn, dan is het niet verwonderlijk dat mijn gebeden niet worden verhoord. De vicieuze cirkel van bidden en ongehoorzaam zijn zal met Gods hulp doorbroken moeten worden, anders zal er in deze situatie niets veranderden.

We zondigen dagelijks praktisch allemaal, maar dat is hier niet het vraagstuk. Hier gaat het om iemand die willens en wetens zijn oor afkeert van Gods Woord en moedwillig blijft zondigen. Daarmee geeft hij te kennen dat hij God en zijn Woord niet serieus neemt. Het Oude Testament noemt dit zondigen met opgeheven hand (Hebreeuws ‘bejad rama’ – met voorbedachten rade).

Wolk vijf: verkeerd bidden.
‘U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen’ (Jak 4:3).

Bidden om je eigen begeerten, je eigen hartstochten, te bevredigen, is verkeerd bidden. Dit soort gebeden zijn niet naar Gods wil. We moeten dan ook niet vreemd opkijken als we niet ontvangen wat we gebeden hebben!

Wolk zes: niet naar Gods wil bidden.
‘En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil’ (1 Joh. 5:14).

Wolk nummer vijf en zes houden sterk verband met elkaar. De beste manier om deze wolken te laten verdwijnen is doordat ik mijzelf volledig onder de wil van God plaats. Als ik mijn gedachten en overwegingen in overeenstemming breng met die van Hem, dan zullen het gebeden zijn naar Zijn wil; gebeden die Hij kan beantwoorden.

Wolk zeven: verkeerde verhouding tussen man en vrouw.
‘Evenzo, mannen woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden’ (1 Petr. 3:7).

De betekenis van het woord ‘verhinderen’ in 1 Petrus 3:7 betekent in het Grieks een weg opbreken om te verhinderen dat een leger verder kan trekken. In de antieke wereld werd deze methode vaak gebruikt. De soldaten barricadeerden de weg met stenen, bomen en ander materiaal om het verder optrekken van de vijandige legers te verhinderen. Op die manier betekent 1 Petrus 3:7 dat de gebeden van echtparen verhinderd zijn zolang de barrières niet weggenomen zijn en er weer harmonie in de relatie is.


Samengevat:
Weigeren om je zonden te belijden, bidden met zelfzuchtige motieven, onenigheid in het gezin of tussen gelovigen en de verwerping van het Woord van God zijn allen barrières voor ons gebedsleven. Heb je de indruk dat één van deze zaken jouw gebeden blokkeert? Dan kun je dat tegen God zeggen. Je kunt Hem vragen om je te helpen de barrière(s) in de kracht van de Heilige Geest te slechten. En voor zo’n gebed zal Hij zijn oren zeker niet sluiten.

3

9 gedachten over “Het probleem van onverhoorde gebeden

 • José Thijssen

  Yes, Peter wat fijn dat je een nieuw blog heb geschreven. Ik heb zo meteen een afspraak. Maar zal tijd nemen om het rustig door te lezen. Aantekeningen maken. Aangegeven Bijbelverzen. Inspirerend voor broeders en zusters die niet naar de Zorggroep avonden kunnen gaan.
  Shalomvrede, José

  Beantwoorden
 • José Thijssen

  Blog “Het probleem van onverhoorde gebeden” heb ik een copie van gemaakt. Zodat het nog fijner is om rustig te lezen. Ik wil ook niet zo lang voor de laptop blijven zitten. Ik bedoel ook mensen die niet naar de Bijbelstudie kunnen zullen er veel aan kunnen hebben. Ik ben blij met de verwijzing van teksten. Dan maakt het nog interessanter.

  Dankjewel voor deze inbreng!

  Beantwoorden
 • Jose Thijssen

  Het lijkt mij goed om eens wat vaker jezelf af te vragen:
  – Waar sta ik op dit moment in mijn leven?
  _ Ervaar ik dat ik het te druk heb?
  – Ben ik teveel bezig met mijn eigen situatie?
  – Of met noden van anderen?

  Het is nodig om met deze vragen In de stilte te gaan en leg ze God voor. Praat met God erover. En luister…
  Overweeg hoe ik mijn leven anders kan indelen…
  Welke keuzes kan ik maken ten goede voor mijzelf, gezin, familie.
  Welk plan heeft God met mij? En wil ik Hem gehoorzamen?
  Of gaat mijn eigen ego voorop?
  Neem een moment van rust. Bid ter plaatste als je merkt, dat je niet naar God luistert. Maar naar je eigen stem.
  En vraag vergeving en de Vader zal je vergeven. Elke dag, elk moment kun je dit doen.
  We mogen bidden tot de Heilige Geest voor meer kracht in onderscheiding wat in ons leven gebeurt.
  Zodat er een verfijning ontstaat in ons denken en voelen.

  1 Johannes 5, vers 14
  En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.
  uit: NBG
  Amen!

  shalomvrede, José

  Beantwoorden
  • Peter Cuijpers

   Een korte reactie: Je schrijft: We mogen bidden tot de Heilige Geest…
   In charismatische kringen is het gebruikelijk om tot de Heilige Geest te bidden. Op de Zorggroep hebben we hierover met elkaar gesproken. Gods Woord leert dat we tot de Vader en de Zoon mogen bidden, maar nergens lezen we om ‘tot’ de Heilige Geest te bidden. We worden aangespoord om ‘in’ de Geest te bidden (Judas 20), en dat is iets anders dan ‘tot’ de Geest te bidden.

   In de christenheid is er sprake van een Babylonische spraakverwarring. Om elkaar beter te leren verstaan is het belangrijk om de Zorggroep of Bijbelstudie te bezoeken. Dus voor hen die dit lezen en de mogelijkheid hebben om te komen? Wees welkom!

   Beantwoorden
 • Jose Thijssen

  Correct Peter. Bedankt voor deze heldere toevoeging.
  Wat een klein woordje een groot verschil kan maken.

  Beantwoorden
 • Jose Thijssen

  Voor de duidelijkheid naar broeders en zusters:
  Ik bid tot de Vader…………… in Jezus Naam. Amen
  Ik bid ook op momenten in de Heilige Geest. Judas: vers 20

  Gezegende Bijbelstudies en zorggroepen.
  Ik zou willen dat ik erbij kon zijn. Maar ik kan de avonden niet weg.

  Een liefdevolle broeder en zuster groet, José

  Beantwoorden
 • Liesbeth vd weijer

  Liesbeth
  Is een depressie een ziekte, zoals een broeder van het zoeklicht beweerd?
  Of komt dit door het in aanraking door het occulte?
  Kan ik bevrijd worden door de depressie.
  Kom ook niet meer van zelf in slaap!
  Alleen met tabletten.
  Gr. Liesbeth

  Beantwoorden
  • Peter Cuijpers

   Dag Liesbeth, Is depressie een ziekte, of komt dit door aanraking door het occulte en kun je daarvan bevrijd worden? Een depressie kan verschillende oorzaken hebben. Dit kan van lichamelijke aard zijn. Algemeen bekend is dat bijvoorbeeld de ziekte van Pfeifer iemand zeer depressief kan maken, en dat geldt voor meerdere ziekten waarmee iemand te maken kan hebben. Schildklieraandoeningen enz. Bij vrouwen kan het ook te maken hebben met de menopauze. Het is daarom aan te raden met een depressie een arts te consulteren. Heeft iemand zich opengesteld en bezig gehouden met occulte zaken?, dan kan depressie daarvan een gevolg zijn. Is dit het geval? Dan moet hiermee radicaal gebroken worden. Dat wil zeggen: met alle mensen, middelen en voorwerpen, die daarbij betrokken zijn of waren. Verbrandt alle boeken, brieven, horoscopen amuletten enz. die je met deze occulte zonden verbinden (zie o.a. Hand. 19:19). Belijdt deze zonden voor God. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van ‘alle’ (of elke) ongerechtigheid (1 Joh. 1:9).
   Tessa van Olst heeft een boek geschreven over haar eigen ervaring en worsteling met depressiviteit (Depressie ontwapend). Het is gratis te bestellen via: tessavanolst.com Met hartelijke groet, Peter Cuijpers

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *