Blogs

Eensgezindheid

De kop in de Telegraaf luidde:
‘Goed om te zien dat de westerse wereld eensgezind is en zich door Rusland niet uit elkaar laat spelen.’
Dit soort opschriften kunnen je aan het denken zetten. De spreuk: ‘Eendracht maakt macht’, betekent dat men door eensgezindheid sterk is, en dat weet de duivel ook; tot op de dag van vandaag speelt de oude slang het klaar om mensen op meesterlijke wijze uit elkaar te spelen. Dit doet hij in huwelijken, in gezinnen, in kerken en gemeenten, enzovoort. De Heere Jezus wees in zijn onderwijs vaak op dieren: vogels, vossen, zwijnen, honden, slangen, enz. Zo kunnen we ook iets leren van de paarden.
Op een jaarmarkt werd een wedstrijd gehouden tussen werkpaarden. De winnaar versleepte een gewicht van 2200 kilogram. Het paard dat als tweede eindigde, 1900 kg. Toen beide paarden echter samen voor de last werden gespannen, trokken ze met vereende krachten 5800 kg, dus 1700 kg meer dan ze beiden alleen konden trekken.
God heeft ons als gelovigen aan elkaar verbonden; samen mogen we de Heere Jezus navolgen. Als onder gelovigen eensgezindheid en eendracht is, zijn ze in staat om alle aanvallen van de boze af te slaan en voor God te werken en te strijden. De satan (tegenstander) weet dit ook; hij zal dan ook alles op alles zetten om de eenheid te verstoren en Gods kinderen tegen elkaar uit te spelen. Zijn gedachten, zijn manier van handelen, zijn ons immers niet onbekend! (2 Kor. 2:11). Wat is het dan belangrijk om als gemeente(n) gehoor te geven aan de oproep van Paulus:
‘Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen’ (1 Kor. 1:10).

2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *