Blogs

DE DRIE ZEVEN VAN DE WIJZE

Er is een overlevering die bericht dat op een dag een man bij de wijze Griekse filosoof Socrates kwam (469 – 399 v.Chr.). Hij zei: ‘Luister Socrates, ik moet je beslist iets vertellen.’ De wijze Socrates onderbrak hem meteen: ‘Stop eens even! Heb je dat wat je mij wilt vertellen, al gezeefd met de driezeven?’ ‘Drie zeven?’ vroeg de ander vol verbazing. ‘Ja, beste vriend! Laten we eens kijken of dat wat je mij wilt zeggen door de drie zeven komt. De eerste zeef is de waarheid . Heb je bij alles wat je me wilt vertellen gecontroleerd of het waar is?’ ‘Nee, ik hoorde erover vertellen en toen…’.

‘Zozo… Maar in elk geval heb je vast wel het tweede zeef onderzocht. Dat is de zeef van de goedheid . Is dat wat je me wilt vertellen iets goeds?’ Aarzelend antwoordde de ander: ‘Nee,integendeel.’ ‘Hm’, onderbrak de wijze hem. ‘Laten we nu de derde zeef nog toepassen. Is het nodig dat je mij dit verteld?’ ‘Nou, echt nodig is het niet direct.’ Toen zei de wijze glimlachend: ‘Als het niet waar, niet goed en niet nodig is, laat het dan begraven liggen en belast jezelf en mij er niet mee.’

Socrates was een ongelovige, maar de drie zeven hebben hun actualiteit tot op de dag van vandaag niet verloren. Er wordt via sociale media heel wat geappt, gemaild, gechat en gebeld. Laten wij dat wat wij met elkaar uitwisselen, werkelijk reinigen door de drie zeven, die we ook in Gods Woord vinden? In de wereldse journalistiek gaat men vaak te werk volgens het principe: ‘Only bad news is good news.’ Met andere woorden: alleen slecht nieuws word goed verkocht. Onder christenen zou dit anders moeten zijn. Waarom vertel ik eigenlijk iets aan een broeder of zuster? Wil ik er iemand anders schade door berokkenen? Vind ik het gewoon leuk om eens lekker over een ander te roddelen? Laten we de raad van de wijze Socrates ter harte nemen. Als we de drie zeven zouden gebruiken, zou dit veel leed en onrust in de gemeente kunnen voorkomen.

En als er werkelijk iets speelt tussen jou en een broeder of zuster? Ga jezelf en een ander hier mee niet belasten, maar bewandel de weg die de Heer ons aanwijst: ga het met hem of haar alleen uitpraten (Matt. 18:15). Let vooral op het woordje ‘alleen’. En als jullie er met zijn tweeën niet uitkomen? Pas dán ga je ermee naar een andere broeder of zuster. Het moet dan wel iemand zijn die over de nodige wijsheid beschikt om een uitspraak te kunnen doen in jullie conflict (1 Kor. 6:5).

4

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *