Nieuw item op de site van de BGV……..een blog!

Onlangs heeft de website van de bijbelgemeente Venlo een fraaie “facelift” doorgemaakt.

Om de vernieuwde site van de BVG verder kleur te geven leek het ons leuk om zo nu en dan eens een blog te schrijven over dingen die ons bezighouden, dingen waar we passie voor hebben, dingen die we op ons hart hebben. Inspiratiebron voor deze blogs kunnen alledaagse gebeurtenissen zijn, ontmoetingen die we hebben, zaken die de Heilige Geest ons ingeeft en ga zo maar door.

Vandaag de aftrap….blog nummer één.
Onlangs zag ik de film “God is not dead” (II) . In deze film was te zien hoe een christelijke onderwijzeres werd geconfronteerd met een vraag van een leerling aangaande het christelijk geloof. Het feit dat ze een antwoord gaf zoals verwoord in de bijbel, waarbij ze uitkwam voor haar geloof, werd niet gewaardeerd door de schoolleiding. Een fase van vervelende gesprekken en slepende rechtszaken volgde.

Wat indruk op mij maakte was de achterban die deze onderwijzeres had, die letterlijk hand in hand, eensgezind in gebed ging voor een goede afloop in deze principekwestie. Want wees eerlijk, als wij niet meer durven of mogen uitkomen voor ons geloof gaat het koninkrijk van God terrein verliezen.

Om vrijmoedig te blijven in de huidige maatschappij moeten we ons realiseren wat voor grote Krachtbron in ons woont. En wat de kracht van eenheid onder christenen is.

Lees Psalmen 133 maar eens na; “Zie , hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als kostbare olie op het hoofd, die neerdruipt op de baard van Aäron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Heere de zegen en het leven tot in eeuwigheid”.

De drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn het volmaakte voorbeeld van de kracht van eenheid. En God heeft ons mensen geschapen om met dezelfde Geest met elkaar in eenheid te leven. Dat staat mooi beschreven in Johannes 17; 21 “….opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij , en ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U mij gezonden hebt”. Door de zondeval en het verschijnen van een tegenstander op het toneel is onderlinge verdeeldheid ontstaan. Terwijl de liefdevolle omgang binnen de drie eenheid ook de bedoeling was voor ons mensen om zo met elkaar om te gaan. Een cultuur van bemoediging, aanvaarding, en onvoorwaardelijke liefde onder christenen. Zo vol onvoorwaardelijke liefde als Jezus over de Vader spreekt. Johannes geeft aan wat voor gevolgen dit zal hebben op hoe de wereld geraakt zal worden.

Twee hoofdstukken in het nieuwe testament die gaan over de eenheid zoals God bedoeld heeft, zijn Efeziërs 4 en Kolossenzen 3. Wij moeten ons bekleden met alle goede gaven van de Heilige Geest, waarbij de liefde de meest belangrijke is. In beide hoofdstukken wordt het laten groeien van de vruchten van de Geest gekoppeld aan groeiende kennis van (het woord van) God. Hoe belangrijk is het dus om aan de voeten van onze Heer te liggen, Zijn grote liefde en bevestiging te mogen ervaren. Zodat we deze weer kunnen doorgeven aan onze broeders en zusters in de gemeente.

Wanneer de Heilige Geest het karakter van Jezus in ons steeds meer vorm geeft, zal deze eenheid van Geest steeds sterker worden. En ik geloof dat we dan gezegend zullen worden zoals beschreven in Psalmen 133. Er zal meer kracht komen, meer volharding, meer vrijmoedigheid, meer verdraagzaamheid, en er gaan overwinningen geboekt worden. Zoals de krachtige onderwijzeres uit de film haar rechtszaak won.

Wat mij persoonlijk raakt, is dat we soms zo de nadruk kunnen leggen op de verschillen tussen de kerken en denominaties, in plaats van te focussen op wat ons verbindt. Het Lichaam van Christus is nu eenmaal veelkleurig en ik ben overtuigd dat God daar juist een welbehagen aan heeft.

Als we voor Zijn troon verschijnen zal Hij vooral behaagd worden naarmate Hij meer van Jezus in ons terugziet, dan dat Hij zich afvraagt tot welke denominatie we behoord hebben.

(Ik herinner me ook een verhaal over een aparte man in een jas van kamelenhaar die sprinkhanen at, en de komst van de messias aankondigde….)

Maar niet alleen richting andere kerken, maar ook richting kerkleiding of broeders en zusters kunnen we soms snel een oordeel hebben. Zonder een volledig besef te hebben van de volledige situatie. Het kan de eenheid bedreigen. Romeinen 14 spreekt daarover. Het kan de zegen van God tegenhouden. We hebben elkaar in de huidige tijd hard nodig, en ook zeker de kracht die uitgaat van eenheid. Zodat de wereld zal zien hoe mooi en groots onze God is.

Paulus zet alles nog eens heel krachtig neer in Filippenzen 2 vanaf vers 1; “Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen”.

“Laten we dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert” (Romeinen 14: 19), en ik kijk ernaar uit waarmee de Heer ons gaat zegenen…….Hij is aan het werk in de gemeente!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *