Op de zondagsscholen worden de kinderen spelenderwijs en/of met gericht bijbels onderwijs, onderwezen in de christelijke leefwijze.

Op de crèche kunnen de allerkleinsten zich vermaken en als ze het nodig hebben evt. lekker een dutje doen. Ze zullen zich zeer beslist niet vervelen.